Huwelik-mentorskap

In Griekse mitologie was Mentor een van Odysseus se betroubaarste raadgewers. Mentor was aangestel deur Odysseus om sy seun Telemachus groot te maak terwyl hy, Odysseus, in Troy geveg het. Ons almal het ‘n mentor in ons huwelik, of ons bewus is van hom of nie, nl. ons vader. Dit laat my dink aan wat Clarence Budington Kelland geskryf het “He didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.” So het elkeen van ons se pa’s vir ons ‘n mitologiese ‘mentor’ gelos om ons groot te maak. Ons vader se dade, woorde, kyke, dissipline, afwesigheid, inter aksie met ons ma’s, het ons gementor. Dit is soos die gesegde wat sê “Dit is baie makliker om ‘n pa te word as om een te wees.” Nie alles van wat ons vaders vir ons gelos het is goed nie. Maar voordat ons ‘n ander mentor soek moet ons die huidige mentor in ons huwelik herken en identifiseer. Mentorskap kan vergelyk word aan ‘n rekenaar program en die mentor is die programmeerder. Deur wat ons geobserveer het hoe ons pa’s ons ma’s behandel en vroue in algemeen het vir ons, ons eerste weergawe van ‘man-wees’ program geprogrammeer. Nou daar is twee dinge wat ons as mans van ons eie kan doen met hierdie ‘man-wees’ program wat ons van ons vaders ge-erf het. Ons kan dit tot die letter volg of ons kan teen elke letter en punt rebelleer. Beide van hierdie optrede is nie ideaal nie. Om terug te keer na die rekenaar program vergelyking, is dit belangrik om konstant nuwe ‘patches’ en sagteware opdatering te doen. Mentorskap moet ‘n aangaanhende proses wees. Maar dit is nie moontlik as ons nie die basis ‘man-wees’ program identifiseer nie.

Wat om prakties te doen?

Neem ‘n pen en papier en skryf neer al die punte goed aan die een kant en sleg aan die ander kant van wat jy van jou pa geleer het. Verdeel die punte in kategorie wat betrekking het tot jou huwelik. Bv. Respek vir jou vrou, kommunikasie met jou vrou, man-wees in die kombuis, ens. Dan besluit jy watter kwaliteite jy wil hou en op bou en watter jy wil weggooi en afleer. Eers nadat jy dit gedoen het sal jy gereed wees om ander mans in hulle huwelike kan dophou en hulle as mentors kan nader. Daar is twee verdere punte wat belangrik is om te onthou wanneer ons praat van mentorskap; Leerbaarheid en Accountability.

Leerbaarheid

Indien jy ‘n gesindheid het van leer baarheid is jy oop om van baie mense inspraak te kry en sodoende baie vinnig te groei as ‘n man en mens.

Accountability

Dit gaan vir jou ‘n anker gee, ‘n einddoel waarna jy strewe. As jy dit nie het nie, maak jy jouself toe vir enige moontlike groei in jou man-wees.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s