Is seks goed en goddelik?

Erotiek en geloof is daar ʼn vennootskap?

“Soen my weer en weer! Jou liefde is lekkerder as wyn. (Ho 1:2)
Timothy,
Godsdiens en erotiek word vanweë verskeie misverstande as opponente beskou. Die ou Grieke se dualisme, wat sterk tussen siel en liggaam onderskei, is aangeneem. Daardeur is die geloof in God, wat alles – ook die seksuele – goed geskape het, verloën.
i. Is seks heilig of vleeslik, hoe onderskei ek?
ii. Wanneer ons van seks praat, was dit God se bedoeling bloot net as ʼn fasilitering van ʼn voortplantings-daad of iets geesteliks?
iii. Ek verstaan Jesus het mense uitgenooi na ʼn volle viering van die lewe in oorvloed, hoekom het seks so ʼn vuil gevoel ontketen?
iv. Wat is die sleutel tot die versmelting van die twee konsepte, kan dit opgesluit wees in seksualiteit wat met liefde geïntegreer word?

Antwoord:

i. Nadat God mens gemaak het, het Hy gesê dit is goed. Seks organe, hormone, seksuele drange, sensualiteit en seks is gemaak deur God, so daarom kan dit net goed wees.
Soms word seks gebruik om ander seer te maak, maar dit maak seks nie sleg nie, net die misbruik of die gebrek aan kennis daarvan.
Daar moet geonderskei word tussen die misbruik van seks en seksualiteit/seks dit self. Net omdat so baie mense seks gebruik met selfsugtige motivering en dalk ‘n gebrek aan kennis rondom dit het, maak nie seks self sleg nie!

ii. God het seks met 3 funksies gemaak en al 3 is goed!

Prokreasie
Gen 1:28 – “Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê: “Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit.”

Verhouding bou
Gen 2:24 – “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.”

Genot
Gen 2:25 – “Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie.”

En dit sluit die vrou se genot ook in. God skape die vrou met ‘n klitoris wat geen prokreasie rol het nie, maar slegs daar is vir Genot
Asook orgasme het geen rol met prokreasie nie, slegs verhouding bou en genot

NB!! Hierdie 3 is ook nodig vir ons Geestelike lewe. Ons moet dissipels maak, ons moet in ons persoonlike verhouding met God groei en God wil he ons moet dit geniet.

iii. Die oortuiging dat erotika en geloof geskei is van mekaar vind sy wortel in baie se oortuiging dat ons as mens is sleg en sondig en nikswerd nie.
So hoe kan seks, wat so duidelik deel van die vlees, die mens is, moontlik iets goeds kan wees.
Ek wil egter nie hierdie dogma nou aanvat nie, net eerder se dat ek glo dat Ons is in God se beeld geskape, en dat God ons Goed geskape het, en maak nie saak wat Adam en Eva verkeerd gedoen het nie, Jesus het alles reg gemaak.

Sondeval =NIE= Seksualiteit

Gen 3:7-8 – “Hulle al twee se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aanmekaar en hang dit om vir klere. … en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin.”

As die sondeval = aan seksualiteit so hulle skaam vir mekaar gewees het. Van mekaar weggekruip het. Maar hulle was skaam vir God, hulle het van Hom weggekruip.
Adam en Evan het agtergekom dat hulle nie op hulle eie in “Paradys” kan bly nie
Sondeval het ons afhanklik van ‘n verlosser gemaak.

iv. Dit is slegs wanneer ‘n mens so ‘n uitkyk oor self het (Jn 10:10), voordat jou siening oor seks of erotika sal kan verander.
2 Aspekte om iets (seksualiteit) te bemeester – Erich Fromm “The art of loving”
1. Bemeestering van die teorie
2. Bemeestering van die prakties

Ons wil dadelik spring na die prakties, wat om te doen en wat om nie te doe nie. MAAR ons verstaan nie eers die teorie nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s