Dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie!?!

Alles wat geskape is was goed, behalwe…

Daarna sê die Here God: “Dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ’n metgesel maak, sy gelyke wat hom kan help.” (Ge 2:18)

Timothy,
Toe God alles geskape het was na elke skepping die opmerking dat dit goed was, dit was dus ‘n kwalitatiewe stelling, ‘n boom die mens en visse was God geskape, die kwaliteit onbeskryflik perfek! En dan is dit asof God dit oordink in Gen 2:18 die mens alleen eties nie goed nie.
Binne die raamwerk openbaar God sy Goddelike bloudruk van eenheid.

i. Hoekom is eenheid vir God so belangerik?

God het Adam en Eva apart van mekaar gemaak; alleen en tog volmaak. God maak nie die vrou omdat hy sien dat Adam te kort kom nie, maar omdat dit sy lewe gaan verbeter.

Jou huweliksmaat moet jou lewe verbeter.

ii. Die wêreld het onderdanigheid so negatief gemaak dat almal gelyk wil wees, hoe moet ek as gelowige na dit kyk?
Ek dink God het ons gelyk geskape, maar die vloek het ons verder van mekaar gedryf. Die man is gevloek om te werk en die vrou is gevloek om onderdanig aan haar man te wees. Vandag sien ons dat vrouens ook moet werk en dat mans nie meer die broek in die huis dra nie, so die vloek het maar net erger en erger geraak.

Hoe kan ons dit teen werk? Om terug te keur tot wat God ons voor gemaak het.
• Adam wat ’n visie het en wat daarna toe werk.
• Eva wat verlief raak op haar Adam se visie en missie en hom bystaan en help.

Al twee is uniek, individueel en ondersteun mekaar.
Mans wat luister vir hulle vrouens gee vir die vrou ruimte om in haar skeppingsdoel te beweeg HELP
Vrouens wat toelaat dat hulle mans die leiding neem, gee ruimte vir hom om sy skeppings doel te doen.

iii. Timothy, wie moet die broek dra in ons huwelik? Is dit enigsins belangerik, hoe dink God daaroor?
Wel, as seksuoloog sal ek graag wil sien dat niemand die broek dra nie 😉

Die een is nie beter as die ander nie en al twee het respek vir mekaar.
Onthou jou huweliksmaat is veronderstel om mekaar se lewe te verbeter. So soms sal die man sterk wees en soms sal die vrou sterk wees, maar albei moet leer om op mekaar te steun.

iv. Wat is belangerik om te onthou as ek wil hê God moet my huwelik seën?
Te veel van ons wag dat God ons huwelike moet seën. In waarheid wag God dat ons ons eie huwelike seën, deur om mekaar se lewens te verbeter.

NB. jy moet jou reg opgee om in die reg te wees. Jy kan elke argument wen in jou huwelik en nog steeds op die punt van skei staan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s