Hoe Eva haar Adam kan help

Help jou Adam só

Ek kan nie hierdie onderwerp aanvat sonder om eers ʼn draai in die Tuin van Eden te gaan maak nie . . . dus moet ek wegspring met Adam se intense behoefte vir geselskap! Ja Adam was nie meer lus vir die alleenheid nie en wou ook iemand gehad het met wie hy sy lewe kon spandeer. Ek is seker daarvan Adam het nie iemand so sensueel soos Eva in gedagte gehad nie en hy was aangenaam verras gewees!

God het Adam aan die slaap gemaak en vir Eva uit sy ribbebeen gemaak; iemand wat hom kon help en vir hom ʼn pasmaat kon wees. Eva het op die toneel verskyn en dit was Adam se plig om haar in te lig oor die verbode vrug. Onthou dat God vir Adam hierdie opdrag gegee het nog voordat Hy vir Eva gemaak het.
Dit maak nou bietjie meer sin hoekom die satan sy kans met Eva eerder as met Adam geneem het! Dit was makliker om Eva te laat wonder of God werklik dié opdrag gegee het aangesien sy dit nie eerstehands by God gehoor het nie. Sy het tien teen een gedink dat God nie rêrig die opdrag gegee het nie, maar dat Adam dit uit sy duim gesuig het sodat hy alleen van die lekker vrugte kon eet!

Wat vir my die interessantste van hierdie hele fiasko is, is dat Adam die heeltyd langs Eva gestaan het terwyl die slang besig was om haar in die versoeking te stel! Die Bybel sê dat nadat Eva van die verbode vrug geëet het, het sy vir Adam wat langs haar gestaan het ook ʼn happie laat vat! Nou vir wat het Adam nie vir Eva beskerm nie? Hy het tog geweet dat die slang besig was om met Eva se kop te smokkel en tog het hy stilgebly en maar die hap gevat.
Mens kan ook nie Adam te veel kwalik neem nie – dit was immers ʼn kaal en sexy vrou wat dit vir hom aangebied het . . . Geen man kan nee sê vir so iets nie! Navorsing het bewys dat as bloed eers na ʼn man se pelvis toe gevloei dan is daar nie meer genoeg bloed in sy brein oor om te lekker te dink nie! Hoekom dink jy gebruik advertensie-maatskappy steeds mooi vrouens om produkte te adverteer? Mans kan tot vandag toe nie nee sê vir ʼn mooi vrou nie veral nie as sy nog raps geklee is nie!

So wie se skuld dink jy nou was die sondeval gewees?! Adam en Eva het ewe veel skuld aan die sondeval gehad! Nie een van die twee het gedoen wat God hulle beveel het om te doen nie. Adam het nie vir Eva teen die slang beskerm nie en Eva het nie geglo dat hy die waarheid praat nie.
Dit klink vir my of daar effens van ʼn “trust issue” tussen die twee was. Om waarlik lief te kan hê moet jy iemand onvoorwaardelik vertrou – jy moet jouself kan oopstel. Julle moet albei naak en kwesbaar voor mekaar kan staan sonder om iets vir mekaar weg te steek. Dit is wat dit beteken om waarlik intim met mekaar te wees! Ek praat nie hier van net fisiese naaktheid nie, maar ook van emosionele en geestelike naaktheid. Jy moet jouself aan jou eggenoot kan ontbloot – seksueel, fisies, geestelik en emosioneel.

Die vraag is of jy kwesbaar voor jóú man staan? Vertel jy hom van jou diepste seer en jou diepste geheime? Vertrou jy hom met jou mees intiemste gedagtes? Ons kan nie waarlik liefhê sonder om hierdie risiko te vat nie. Ongelukkig het baie mense se huwelik in hierdie groef verval – die huwelik gaan nie meer oor twee mense wat hulle vir mekaar oopstel nie, maar dit word ʼn instansie waar jy jouself van jou eggenoot moet beskerm. Wanneer jy jouself teen jou maat moet beskerm, maak jy jouself terselfdertyd toe en kan julle nie waarlik intiem wees nie.
Dus Eva se grootste probleem was dat sy nie haar man geglo het nie. As jy nie jou man kan glo nie, kan jy hom ook nie vertrou om die leier van jul huisgesin te wees nie. As jy hom nie kan glo nie, kan jy hom nie volg nie en kan jy nie onder sy beskerming wees nie.

Aan die ander kant kan ons Adam kritiseer omdat hy nie Eva beskerm het teen die slang nie. Hy kon baie maklik vir die slang gesê het dat God wel so gesê het en Eva die versekering gegee het dat God dit wel verbied het. Dit sê ook vir my dat daar ʼn gebrek aan kommunikasie tussen die twee van hulle was. Die hele sondeval kon moontlik verhoed geword het as die twee net ordentlik met mekaar gepraat nie!

Dit kan só maklik gebeur dat paartjies na baie jare se huwelik net twee individue word wat onder dieselfde dak bly. Julle is so gewoond aanmekaar dat julle dit nie meer nodig vind om met mekaar te praat nie. Julle neem dalk net aan dat die ander een dit weet of julle dink nie eers dis nodig dat hulle dit enigsins weet nie! Wanneer julle nie meer kommunikeer nie, beteken dit ook dat julle julself nie meer vir mekaar ontbloot nie. Julle steek dalk nie noodwendig iets opsetlik weg nie, maar julle deel ook nie meer julle lewens en diepste gevoelens met mekaar nie.

Dit maak nie saak of jy een jaar of vyftig jaar lank getroud is nie. Solank as wat jy en jou eggenoot naak voor mekaar kan staan sonder om enige iets weg te steek, sal julle altyd intiem met mekaar verbind bly. Ek wil sover gaan om te sê dat julle ook altyd verlief sal bly as julle altyd oop en eerlike kommunikasie tussen mekaar sal toelaat.
Dis belangrik om te besef dat God Adam en Eva apart gemaak het. Adam was al ʼn hele rukkie op die aarde voordat God vir Eva gemaak het. Ons praat so maklik van ons eggenoot as ons beter helfte – ek vind hierdie term baie hartseer omdat God ons apart as heel persone geskape het. God het nie twee halwe mense gemaak wat saam een hele mens maak nie! Ons het ook ongelukkig die idee in ons koppe dat die lewe eers begin wanneer jy getrou het en voor dan is jy maar net ʼn halwe mens.

God het Adam perfek en heel gemaak sonder enige tekort. Dieselfde met Eva – sy is as heel mens uit Adam se ribbebeen gevorm. Sy kort nie nog ʼn ander helfte om as ʼn volkome mens te kan funksioneer nie. Die probleem in meeste van ons se huwelik kom wanneer ons onself as halwe mense sien en dan ons heelmaking in ons eggenoot gaan soek. Geen mens kan jou ooit heelmaak nie – dis God se werk. Hy is die een wat jou gemaak het en Hy is daarom ook die enigste een wat jou kan heelmaak! Moet my nie verkeerd verstaan nie, jou huweliksmaat kan jou steeds deur hierdie proses help en jou ondersteun.

God het wel gesê dat dit nie goed is vir ʼn man om alleen te wees nie en daarom het hy vir Eva gemaak. God het twee heel mense bymekaar gevoeg om saam ʼn eenheid te vorm. Adam het steeds as ʼn volkome mens gestaan en Eva het ook as ʼn volkome mens gestaan. Dis belangrik om in ʼn huwelik interafhanklik van mekaar te wees en nie afhanklik nie. Dit beteken dat twee mense saam ʼn eenheid vorm sonder om hul individualiteit te verloor. Ons sien dit baie keer wanneer ʼn egpaar se kinders die huis verlaat het. Hulle noem dit die leë-nes sindroom waar ouers nie weet hoe om hulle nuwe identiteit sonder kinders in die huis te hanteer nie. Hulle het hulself so in hul gesin verloor, dat hulle nie meer waardig voel sonder hul kinders nie. Jy moet altyd jou en jou eggenoot se individualiteit behou en belangrik ag binne in die gesin – met ander woorde, jy moet altyd as ʼn volkome enkel persoon kan funksioneer binne in hierdie eenheid van ʼn gesin waarbinne God jou geplaas het. Wanneer twee volkome individue dan bymekaar kom, is hul huwelik baie sterker as wat dit twee halwe mense is wat heelmaking in mekaar soek.

Om op te som kan ons sê dat Adam se skeppingsdoel was oorspronklik om die aarde te bewerk en dit te bewaar. Eva se skeppingsdoel was om hom hiermee te help. Toe die mens egter tot sonde verval het, en hulle uit die Tuin geskop is, was die vloek wat op Adam was dat hy baie hard moes werk en hy moes in die sweet van sy aansien sy brood verdien. Adam se skeppingsdoel het nie verander toe hy uit die Tuin geskop is nie – dit het wel vir hom baie moeiliker geword om hierdie taak te verrig. Dit was skielik nie meer so maklik om te doen wat hy eens op ʼn tyd voor die sondeval gedoen het nie.
Die vrou se rol het ook nie veel verander nie, maar waar sy eers Adam se hulp was moes sy nou aan hom onderdanig wees en met pyn en lyding kinders in die wêreld bring. Haar werk het ook baie moeiliker geword as wat dit oorspronklik was.
Aan die begin het God die man en die vrou as mekaar se gelyke geskape – daar was geen sprake in die Tuin dat Eva aan Adam onderdanig moes wees nie – dit het eers na die sondeval gebeur. Vir ʼn huwelik om te funksioneer soos wat God dit aan die begin bedoel het, moet man en vrou mekaar weer as gelykes kan sien. Ons het ongelukkig in Suid-Afrika so ʼn patriargale samelewing geword dat vrouens steeds minder as mans geag word.

Nou kan mens verstaan hoekom so baie huwelike in die spervuur beland. Geen huwelik kan gelukkig wees as die man meer werd en belangriker as die vrou geag word nie. Só ʼn huwelik kan nooit waarlik intiem wees nie want vir twee mense om waarlik intiem te wees, moet hulle as gelykes voor mekaar staan. Om naak te staan voor mekaar en geen skaamte te ken nie, beteken dat niemand in die huis die broek dra nie! Daar is nie een party wat die heeltyd vir die ander een sê wat om te doen nie. Een party kan nie oor die ander party wil regeer en as heel en volmaakte persone in die huwelik staan nie. Dalk het jy en jou eggenoot nodig om weer terug te keer na julle oorspronklike skeppingsdoel waar julle as twee heel en volkome mense geskape is wat oop en eerlik voor mekaar kan staan.

Die vrou se werk is steeds om haar man te help – dit beteken nie dat jy vir hom moet preek nie! Party vrouens is nogal goed daarmee om hul mans gas te gee en hom meer in sy vooruitgang te stuit as enige iets anders. Maar hoe is jy dan veronderstel om jou man te help as dit nie die manier is om dit te doen nie?

Kom ons begin oor hoe jy hom emosioneel kan help. Nou dit kan moontlik wees dat jy dink dat jou man geen emosies het nie en dat dit tevergeefs is om hom in daardie area te help! Maar God het wel die man met emosies gemaak, of jy dit nou wil glo of nie. Jy kan dus begin deur vir hom die geleentheid te bied om sy emosies met jou te deel sonder om dit af te maak as iets wat geen plek het nie. Vrouens het die geneigdheid om só af te gaan oor hul eie emosies dat daar nie plek gemaak word vir hom om syne te deel nie. Begin dalk deur jou eie emosies terug te hou en hom die geleentheid te gee om syne vir ʼn slag op die voorgrond te skuif.

Jy kan hom ook finansieel help deur ʼn paar slim maniere. Onthou dat dit baie stresvol is vir ʼn man om seker te maak daar genoeg geld in die bank is – dis hoekom ons mans ons hare so gou verloor! Partykeer vergeet vrouens watse stres-implikasies sekere inkopies vir mans kan veroorsaak. Vrouens besef nie altyd die volle finansiële implikasie van ʼn onskuldige koopsessie nie.

Jy kan jou man finansieel help deur hom vooraf te vra hoe iets wat jy graag wil hê, hom finansieel gaan beïnvloed. Dit mag wees dat dit net te veel ekstra stres gaan veroorsaak wat hy dalk nie op daardie stadium van sy lewe nodig het nie en hy weet nie hoe om dit aan jou te kommunikeer nie.

Jou man is dalk nie op ʼn geestelike vlak waar jy graag wil hê hy moet wees nie. Hoe kan jy hom dan help? Nou gaan dit eers nie help om vir hom te preek of Bybelversies onder sy kussing te sit nie!1 Petrus 3:1 sê dat jul vrouens moet aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het.
As jou man nie saam met jou kerk toe wil gaan nie, help dit nie jy pleit en soebat nie. Oorweeg dit dalk om vir hom te sê dat jy saam met hom by die huis sal bly en saam met hom iets van sy keuse sal doen. Hoe kan ek so iets sê? Jesus het sy dissipels se respek gewen deur hul voete te was. Wys jou man dat jy hom tegemoet sal kom – hy mag dalk net volgende Sondag besluit dat hy ook vir jou ʼn guns sal bewys en saam met jou kerk toe gaan.

Laastens kan jy jou man seksueel help deur anders oor seks te dink. Het jy geweet dat God nie seks net vir die man gemaak het nie maar vir die vou ook?! Seks is nie ʼn man-ding nie, dis ʼn mens-ding! Ongelukkig is daar hierdie siening onder sommige Christenvroue dat ʼn vrou maar op haar tande moet byt en haar man toelaat om saam met haar te slaap want die arme ou kan nie sonder dit lewe nie. God het die vrou biologies gemaak om seks net soveel soos ʼn man te geniet. Maar omdat baie vrouens glo dat seks hulle plig is, word dit in dieselfde kategorie as huisskoonmaak en wasgoedwas geplaas. Dit het so deel van huishoudelike verpligtinge geword dat dit geen wonder is dat sekere vrouens dit nie kan of wil geniet nie!

My professor het altyd vir my gesê dat seks nie tussen die bene is nie, maar tussen die ore. Help jou man seksueel deur reg te dink oor seks. Moenie aan dit dink as net ʼn takie wat jy moet verrig om jou man gelukkig te hou nie. God het ook seks vir jou gemaak om te geniet – Hy wil hê dat dit net so lekker vir jou moet wees as wat dit vir jou man is. ʼn Man se grootste begeerte is dat sy vrou ook seksuele genot uit hul liefdemaaksessie sal put!
Hierdie was nou ʼn hele mondvol oor hoe jy vir jou man ʼn hulp kan wees. Kan jy sien dat dit niks te doen het met afsloof voor die stoof en te maak asof hy alles en jy niks is nie? Hierdie is eenvoudige wenke maar dit mag dalk meer vir jou huwelik doen as wat jy verwag!

4 thoughts on “Hoe Eva haar Adam kan help

  1. ‘n Groot mond vol soos jy self sê, maar alles is die waarheid en ek kan getuig, ek doen alreeds van die dinge, en ons huwelik het baie verbeter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s