Gesonde Seks Huiswerk #24 – Geen Seks

Gesonde Seks Huiswerk #24
Geen Seks

Hierdie week se Gesonde Seks huiswerk mag dalk vir jou nie soos seks klink nie, maar ek verseker jou dit is! Te veel van ons dink seks moet altyd penetrasie behels – anders is dit mos nie seks nie. Dis ʼn baie eenvoudige siening van seks. Seks is eintlik ʼn afkorting vir seksualiteit.

Jy kan byvoorbeeld nou ja sê vir seks, maar nee sê vir seksualiteit op die langtermyn. Netso kan jy nee sê vir seks en terselfdertyd ja sê vir seksualiteit op die langtermyn. Dis hoekom is hierdie week se Gesonde Seks huiswerk om geen seks te hê nie. Dis sodat jy bietjie jou langtermyn seksualiteit kan opbou deur nee te sê vir quickies wat die man skuldig en die vrou onbevredig laat.
Dit sal jou ook help om voorspel en naspel te beoefen wat so baiekeer verlore raak wanneer die fokus net op penetrasie is.

Watse boodskap dink jy stuur dit as ʼn man slegs liefdevol teenoor sy vrou optree wanneer hy later die aand seks wil hê? Die vrou gaan later begin voel soos ʼn seksobjek. Maar watse boodskap stuur die man wanneer hy sy vrou vertroetel en liefkoos net vir die lekker daarvan?

Dis presies wat hierdie week se huiswerk oor gaan. Die doel is nie om mekaar te vermy nie, maar om mekaar die hof te maak – sonder dat seks die uiteinde is. Een van die redes hoekom ons daardie gevoel van verliefwees verloor oor die jare, is omdat ons sekslewe net gefokus is op penetrasie en nie meer deur voorspel, liefkosing en hofmakery nie.

Dus skuif die fokus weg van seks in die kleiner sin van die woord (penetrasie) en fokus op seksualiteit deur intiem te wees sonder penetrasie.

©Gesonde Seks, Timothy Kieswetter 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s