Die verlore hoofstuk van my boek – Agab, Agter elke man…

Image Agab,  Agter elke man . . .

“Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan omdat Nabot die Jisreëliet vir hom gesê het: “Ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie.” Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. Toe kom sy vrou Isebel na hom toe en vra vir hom: “Wat is jy so bedruk dat jy niks wil eet nie?”

 Hy vertel haar toe wat gebeur het…Toe sê sy vrou Isébel vir hom: “Jy is mos die een wat oor Israel regeer! Gaan eet nou en moet jou nie bekommer nie. Ék sal die wingerd van Nabot die Jisreëliet vir jou gee.”

–          1 Konings 21:4-7

Meer oor sy storie

Agab was die tiende koning van Israel gewees en ʼn baie slegte koning ook![1] Om die waarheid te sê, hy het meer verkeerde dinge in die oë van die Here gedoen as enige van die ander konings van Israel.[2] Ek kan nie Agab se storie vertel sonder om spesiale vermelding van sy vroutjie Isébel te maak nie. Sy was ʼn riller gewees en eintlik die een wat agter Agab se verkeerde gedrag gesit het.[3] Sy was die een wat Baäl-aanbidding populêr gemaak het en al God se profete laat doodmaak het. [4]

Vandag praat ons van “ʼn Isébel” as ʼn vrou wat in beheer van sake wil wees en die mans in leierskapposisies rondom haar manipuleer om te kry wat sy wil hê. Sy gebruik veral haar sensualiteit en seksualiteit om haar sin te kry. Interessant genoeg beteken Isébel ‘sonder samelewing’. Sy kan aan niemand onderdanig wees nie en haar grootste begeerte is om in beheer te wees; sy is letterlik sonder gesag.[5]

Hierdie boek gaan nou wel oor Adam’s en nie Eva’s nie, maar in hierdie geval kan ons net hierdie spesifieke Adam se storie beter verstaan wanneer ons die Eva wat agter hom staan ook verstaan. . .

Agab wou baie graag ʼn sekere stuk land vir homself gehad het, maar die eienaar van die stuk grond wou dit nie verkoop nie. Hy het soos ʼn 5-jarige wat nie sy sin kry nie, ʼn vloermoer gegooi en op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur en het geweier om te eet. As ʼn 5-jarige sy speelgoed uit sy kot gooi, is dit dalk nog aanvaarbaar, maar wanneer ʼn koning van ʼn land dit doen is dit nie so oulik nie!

Isébel het in die kamer ingekom en vir hom gevra wat makeer – amper soos ʼn ma wat oor haar kind besorg is. [6] Hy het haar vertel waaroor hy ongelukkig is en sy het hom soos ʼn klein seuntjie getroos en vir hom gesê om sy kossies te gaan eet en nie te kwel nie want mamma sal alles regmaak.

Met die eerste oogopslag kan mens nie rêrig iets verkeerd sien met Isébel se gedrag nie; sy het haar man getroos toe hy hartseer is en hom herinner aan die feit dat hy die koning van Israel is. Amper soos wat Sappora  ook vir Moses herinner het wie hy is in die hoofstuk oor besnydenis. Maar Isébel moedig nie vir Agab aan om vir homself op te staan en self die probleem uit te sorteer nie. Nee, sy gaan self iets aan die saak doen, hy hoef net terug te sit en te wag! Dit laat mens nogal wonder wie werklik Israel regeer het!

Isébel laat toe die eienaar van die wingerd doodmaak sodat Agab sy sin kon kry. Die ergste van alles is, is dat sy dit as die wil van die Here probeer voordoen het. Vandag kry ons nog steeds ‘Isébels’ wat verkeerde dinge in die naam van die Here doen en dit dan geestelik wil laat klink alhoewel die vrug van hul dade altyd doodsheid oplewer.[7]

Die Here was glad nie gelukkig met wat hier gebeur het nie en het Agab vervloek en Isébel laat doodmaak. God het ook al die mans in Agab se geslag sonder uitsondering doodgemaak.[8]

Les vir die moderne man

Vandag sien ons twee uiterstes in die samelewing; aan die een kant kry ons mans wat hul vrouens as deel van hul besittings sien en sy gesag op haar wil afdwing. Aan die anderkant kry jy weer mans wat totaal en al deur sy vrou beheer word. ʼn Man wat nie ʼn besluit vir homself kan neem nie en wie se vrou die heeltyd vir hom vertel wat om te doen.

Nou watter een van hierdie twee is die ergste? Die een wat met die ysterhand regeer óf die een wat ruggraatloos is? Wel al twee is ewe erg! God het nie vir die man bedoel om op een van hierdie twee maniere op te tree nie. Ook nie een van hierdie twee optredes is die grondslag vir ʼn gesonde huwelik nie. God het die man en die vrou as mekaar se gelykes geskape om saam te regeer. God het nooit in Sy oorspronklike plan vir enige van die twee geslagte bedoel om oor die ander een te regeer nie.

Daar word so baie oor die Isébel-gees gepraat, geskryf en gepreek dat mens amper vergeet dat daar ʼn Agab ook was. Sonder ʼn Agab kan daar nie ʼn Isébel wees nie!My probleem is nie so seer met Isébel as met Agab nie. As jy nie soos ʼn man kan optree nie, maar jouself eerder soos seuntjie gedra, dan gaan die ‘ma’ maar die leisels oorneem en jou probleme vir jou uitsorteer en haar wil op jou afdwing.

Die vloek wat God oor Agab se nageslag uitgespreek het, was spesifiek op sy manlikheid gerig. Agab se nageslag se manlikheid was vervloek gewees. Vandag kry ons nog volwasse mans, wat ten spyte van sy ouderdom, met ʼn seuntjie-mentaliteit rondloop en homself soos een gedra.

Man tot Man

Daar is niks so gevaarlik soos ’n man wat nie soos ’n man voel of optree nie.

Wat sê die wetenskaplikes

Richard Rohr het ’n skitterend boek oor manlike inisiasie geskryf en hoe baie mans vandag net nie meer weet hoe om ʼn ware man te wees nie.[9] ʼn Groot rede hiervoor is omdat die Westerse-kultuur nie enige inisiasie-rituele het waaraan hulle waarde koppel nie.

In swart-kulture is daar nog sekere inisiasie-rituele wat ʼn seuntjie moet deurgaan om ʼn man te kan word. Wanneer seuns puberteit bereik, word hulle vir ʼn tydperk van die samelewing verwyder om deur die stamvaders geleer te word. Hulle moet sekere rituele ondergaan en as hulle ‘geslaag’ het, kry hulle ʼn spies of ʼn spesifieke kledingstuk wat ʼn uiterlike teken van hul manlikheid is. Almal wat hom nou sien weet dat hy nie meer ʼn seuntjie is nie, maar ʼn man.

Wat is die verskil tussen ʼn seuntjie en ʼn man? ʼn Seuntjie moet deur iemand anders versorg en beskerm word, maar ʼn man beskerm en versorg weer ander. In vandag se samelewing word seuns in die rol van ʼn man gedompel nog voordat hy die nodig lesse geleer het wat van hom ʼn man maak. Alexander Mitscherlich praat in sy boek van ʼn samelewing sonder vaders.[10] Hierdie leemte in die samelewing het ʼn negatiewe effek op beide geslagte. Dit veroorsaak dat seuns nooit mans word nie en wat eerder ‘moeders’ wil trou wat vir hulle kan sorg. Dit maak ook dat dogters eerder ‘pappa’s’ wil trou wat veiligheid en sekuriteit kan bied eerder as mans wat risiko’s neem.

Daar is twee dinge waardeur ʼn seun moet gaan om ʼn man te word:

a)      Vaderlike inspraak – of dit nou in die vorm van sy eie biologiese pa is en of dit ʼn mentor is. Jy sal nie ’n man kan word as jy nie ʼn man se voorbeeld kan volg nie.

b)      Simboliese teken – daar moet ʼn uiterlike bewys wees dat jy nou ʼn man is.

Rohr, het vyf universele lesse geïdentifiseer wat algemeen is in al die antieke kulture se inisiasie-rituele.

  1. Die lewe is moeilik
  2. Jy is nie só belangrik nie
  3. Die lewe draai nie om jou nie
  4. Jy is nie in beheer nie
  5. Jy gaan eendag sterf

Let op dat al hierdie lesse die seun perspektief gee. Om ʼn man te wees gaan nie daaroor om jouself te verryk of vir jouself te lewe nie, maar om ʼn positiewe impak op die samelewing te maak. Is dit nie wat Jesus vir ons kom leer het met die gelykenis van die barmhartige Samaritaan nie? [11]  Hy het sy geld, tyd en kennis gebruik om vir iemand anders te sorg. As ons nou weer na Agab se optrede kyk, kan mens sien dat die lewe duidelik oor sy eie behoeftes gegaan het en dat hy nooit die oorgang van ʼn seun na ʼn  man gemaak het nie.

Ter opsomming

  • In vandag se samelewing word seuns in die rol van ʼn man gedompel nog voordat hy die nodig lesse geleer het wat van hom ʼn man maak.
  •  Sonder ʼn Agab kan daar nie ʼn Isébel wees nie!
  • Vandag kry ons nog volwasse mans, wat ten spyte van sy ouderdom, met ʼn seuntjie-mentaliteit rondloop en homself soos een gedra.

As jy hierdie hoofstuk geniet het, dink ek jy sal absoluut mal wees oor my boek “Wat Adam my van Seks geleer het”. Gaan na http://www.gesondeseks.co.za om jou kopie te bestel.


[1] 873–853 V.C.

[2] 1 Konings 16:30

[3] 1 Konings 21:25

[4] 1 Konings 19

[5]  The Nature of Our Enemy deur Jon Hamilton

[6]In Eric Berne se bekende boek, Games People Play deel hy sy teorie oor Transactional Analysis.

[7] 1 Koning 21:10

[8] 1 Koning 21:21

[9] Adam’s Return: The Five Promises of Male Initiation deur Richard Rohr

[10] Society without the Father deur Alexander Mitscherlich

[11] Lukas 10:25-37

1 thought on “Die verlore hoofstuk van my boek – Agab, Agter elke man…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s