Gesonde “Vader” Kersfees

AD_93889_SANTAJESUS

Kersfees is vir ’n Christen ’n baie belangrike fees en datum op die kalender. Selfs die Christen wat ongemaklik voel met al die ‘pagan’ rituele en kommersialisering daarvan wat in geglip het oor die jare, kan nie die belangrikheid van Kersfees, die geboorte van ons verlosser, Jesus Christus ignoreer nie.

Ek het die hele Desember maand gedink om iets op Gesonde Seks te skryf oor Kersfees, maar daar was geen Gesonde Seks angle wat ek kon vind nie. Jesus was egter by ’n maagd gebore!

Dit was tot en met ek ’n artikel vanoggend gelees het oor Jesus se aardse pa en Maria se man, Josef, wat my dwing om hierdie artikel te skryf: Gesonde “vader” Kersfees.

Ek weet daar is die mense wat baie passie voel oor sekere dinge en Kersfees is een van hulle en daarom begin ek sommer dadelik om te noem dat die doel met hierdie artikel is net om ’n Gesonde Seks les uit te lig en nie om jou siening en geloof rondom Kersfees te verander nie, wat ook al dit vir jou mag beteken.

Dink gou ’n bietjie aan al die Kersfees kaartjies wat jy al ooit gesien het, al die Kersfees liedjies wat jy al ooit gesing het, blyspele wat jy al gaan kyk het, in hoe baie van hulle het Josef ’n groot of enige rol gespeel?

Volgens die skrywer van die artikel wat ek gelees het vanoggend is een van die redes hoekom die Katolieke oor die jare Josef na die agtergrond toe geskryf het, was omdat hulle bang was dat die beeld van ’n man langs die ‘virgin-Mary’ ’n bietjie die ‘virgin’ gedeelte sou in betwyfeling bring.

Maar ongelukkig is daar ’n baie meer drukkende feit wat hierdie wegskuiwing van Jesus se aardse pa en Maria se liefdevolle man reflekteer van ons samelewing. Die afwesige vaderfiguur!

Die paar plekke waarin die Bybel na Josef verwys is alles goeie dele. Hy bly getrou aan Maria, al hoor hy die nuus dat sy swanger is deur Iemand anderste. Hy reël vir sy vrou skuilplek in ’n oorvol Betlehem. Nêrens praat die Bybel van enige vroedvrou wat rondgehang het nie, so dit is vir my aanneembaar dat Josef mos gehelp het met die geboorte van Jesus. Later het hy weer God gehoorsaam om sy vrou en pasgebore seun uit Betlehem te neem om weg te kruip in Egipte om te vlug van koning Herodes. Hierdie is die tweede keer wanneer Josef vir God moes glo met sy geloof en nie met sy Joodse verstand nie. Eers glo hy dat Maria swanger geword het deur God. (Baie vrouens het daardie verskoning al probeer sedert Maria maar ek twyfel of enige iemand dit weer sal glo.) En nou moet Josef, wat ’n Jood is met sy vrou en kind, wat ’n Joodse familie is, na Egipte toe vlug. Egipte vir die Jode hou nie regtig baie goeie herinneringe in nie. (Lees net einde Genesis en begin Eksodus as jy my nie glo nie.) Josef was ook die persoon wat Jesus sy ambag geleer van skrynwerker.

Dit is maar net van die paar verse wat wel na Josef verwys en dit is alles goeie dinge, hoeveel meer moes Josef vir Maria en Jesus beteken het?

So hoekom wil ons nie Josef as deel van die Kersfees storie maak nie? Kan dit net die seks rede wees? Wel, ek weet dat seks ’n onderwerp was wat die vroeë kerkvaders baie moeite gedoen het om te begrawe.

Wat ook al die rede was om Josef uit te skryf van Jesus se lewe, moet ons eenkant toe skryf en hom weer terug in die storie skryf.

Die wêreld is opsoek na ’n gesonde vader figuur en volgens die Bybel het Jesus nie net ’n goeie Hemelse Vader figuur gehad nie, maar het ook ’n gesonde aardse vader figuur gehad.

Maar omdat ons die gesonde vader figuur eenkant toe geskuif het, het daardie leemte gevul geword deur ’n ongesonde vader figuur, naamlik Vader Kersfees.

Die vader tiepe wat een keer ’n jaar opdaag om met geskenke die liefde van die kinders oor te wen. Vader Kersfees het die simbool van die hedendaagse vaderlose figuur geword.

Die vaderlose figuur wat geen emosionele konneksie of verhouding met sy familie hoef te vorm nie, solank soos wat hy materieel vir sy familie kan voorsien het hy sy rol as vader vervul.

Kinders wil, nee, benodig hulle vaders om daar te wees deur die hele jaar. Emosioneel daar te wees. Tyd te spandeer, aandag te gee en onvoorwaarlike lief te hê. Leiding te neem om seker te maak die familie word beskerm en soms beteken dit jy moet teen jou vaderlike verstand gaan en op jou geloof vertrou. Jesus het ’n gesonde vader figuur gehad, so my Gesonde “vader” Kersfees boodskap aan julle is om nie afwesige omkoop Vader Kersfees te naboots nie, maar om die tiepe gesonde betrokke vader eienskappe te naboots wat Jesus se Hemelse en aardse vader getoon het.

 

Jy kan hier die artikel lees: “The Hidden Man of Christmas: Putting St. Joseph back in the picture.” 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s