Rape: ’n Produk van ons preutsheid!


iStock_000008203850Small

Die seksuele misdaad teen vrouens en kinders in Suid-Afrika is ’n nasionale skande. Dit is nie die tiepe skande wat net een kultuur of rasgroep in Suid-Afrika teister nie, maar almal. Dit is die mens se natuurlike instink om weg te draai van enige skande. Ons wil dit nie erken of eers daaroor praat nie, want “sies” is al wat ons kan uiter.

Dit is as gevolg van al hierdie “sies”, taboe en skaamheid oor ons seksualiteit dat ons almal slagoffers word van hierdie seksuele misdaad.

Ek het so baie briewe van mense van aansien in die gemeenskap en kerkleiers al gekry wat my blameer vir seksmisdaad en sê ek maak die volgende generasie se ‘rapists’ groot. Hoekom? Omdat ek openlik en eerlik praat oor seks. Gesonde Seks.

Ek dink dit is juis hierdie preutse  tiepe mense wat die kat aan die gat beet het of self die kat in die donker knyp.

Seksuele misdade is nie as gevolg van seksuele liberalisme nie, maar eerder seksuele onderdrukking. Wanneer ’n persoon sy gesonde seksuele gevoelens, fantasieë en begeertes moet begin onderdruk want hy is geleer dit is vuil, lelik en “sies”, hoe sterker gaan hierdie onderdrukte fantasieë en gevoelens groei in die rigting van iets werklik vuil, lelik en “sies”.

Kom ons neem die Katolieke kerk as voorbeeld. Dit is die kerk wat die meeste preuts is oor seksualiteit en ook die kerk waaruit baie seksuele kwale verskyn wat oor en oor onder die mat gevee word. Wat probeer ons hier doen? Die beeld van die kerk skoon hou terwyl ons gebroke mense in die slag los?

Ek blameer twee oortuigings in ons samelewing vir die hoë getal van seksuele oortredings in Suid-Afrika.

#1           Die man is die baas van die huis.

#2           Seks is ’n man ding.

Beide van hierdie stellings kan en word sterk verdedig en regverdig deur baie en los staande van mekaar sal die meeste oortuig wees van hierdie oortuigings.

Maar dit is wanneer albei hierdie oortuigings so diep in ons samelewing gebêre word, geglo word, dat verkragting maar net ’n normale uitvloeisel word, van die seksueel-onderdrukte atmosfeer wat ons preutsheid geskep het.

Want as die man die baas en die sterker en superior geslag is oor die vrou en seks is maar ’n man ding is, sal dit mos sin maak dat mans geregtig voel om net te vat wat en wanneer hulle wil.

Die laaste drie persone wie ek gesien het vir berading het hierdie twee oortuigings uitgelig vir my.

Persoon #1:

Terwyl haar stiefpa haar verkrag het tussen die ouderdom van 13 – 17 het hy elke keer die volgende vir haar gesê: “Ek maak jou net gereed vir jou huwelik eendag.”

Persoon #2:

Nadat die hoof ouderling haar gemolesteer het op die ouderdom van 7, het die pa sy dogter dadelik na die dominee toe geneem. Net om te hoor dat sy (7jarige dogtertjie) vir God moet bid en jammer sê vir haar sonde dat sy ’n man van God verlei het.

Persoon #3:

Op die bank van ’n sielkundige vertel hierdie vrou vir die man sielkundige van haar verkragting op die ouderdom van 13 deur die ‘jock’ van die skool. Die man sielkundige antwoord haar: “Verkrag is ’n bietjie van ’n sterk woord. Afgedwonge seks onder tieners is nie dieselfde as verkragting nie. Jy moet jou deel daarin erken.”

Solank soos wat seks slegs as ’n man-ding beskou word onder mans wat “baas” voel oor die skoner geslag, in ’n atmosfeer van seksuele onderdrukking en preutsheid, sal seksuele misdaad teenoor vrouens en kinders nooit end kry nie.

My boodskap vir die slagoffers: Die man is nie heerser oor jou nie. Jy is nie daar vir sy seksuele plesier nie. Jy is sy gelyke. Jou stem, jou gevoelens, jou NEE, beteken iets. Jy het jou eie seksualiteit, wat jy moet oppas en beskerm. Geen man mag by jou neem nie en as hy doen, moenie vir een oomblik die leuen glo dat jy dit wou gehad het, hom verlei het, of dat die pyn en seer wat jy voel ’n te sterk van ’n woord of gevoel is. Jy maak saak en daar is hoop en genesing vir jou!

©Gesonde Seks, Timothy Kieswetter 2013